• +385 44 711 019
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Časni sud

Časni sud sastaje se na temelju pisanih zahtjeva članova Skupštine, a isti se moraju riješiti u roku od trideset (30) dana od primitka zahtjeva.

Časni sud brani interese udruženja te stručne i druge interese članova Središnjeg saveza, utvrđuje prekršaje i predlaže disciplinske mjere.

Na prijedlog Časnog suda Upravni odbor donosi disciplinsku mjeru.

Član kojem se izriče disciplinska mjera ima mogućnost žalbe u roku od 15 dana od prijema Odluke o disciplinskoj mjeri, Skupštini Središnjeg saveza. Odluka Skupštine Središnjeg saveza je konačna.

Predsjednik Časnog suda: Stjepan Caren

Članovi Časnog suda: Marijan Jajčinović, Mario Turčić, Ivan Kopecki i Mario Tišner
Središnji savez uzgajivača konja Hrvatski posavac

Sajmište I 1A, 44202 Topolovac
Sisak, Hrvatska

Tel.: +385 44 711 019
E-mail :  ssukhp@gmail.com 
Predsjednik: Mijo Latin
Voditelj uzgoja : Igor Hrastović
Matičar: Igor Hrastović, +385 99 384 9323


© 2024 Središnji savez uzgajivača konja Hrvatski posavac - Sva prava zadržana. - Izradio OMNIPOTENS d.o.o.