Dokumenti saveza

Statut SSHP

Uzgojni program 2004, 2019

Izvješće o stanju uzgoja 2017., 2018.

Program rada (2012.-2016. god.)

Program rada (2004.-2008. god.)

REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA RH

Uvid u registar: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014)
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015)
RNO Upute
RNO Obrazac upis
RNO-P Upute
RNO-P Obrazac promjene