Ustroj

TIJELA SSHP:

1. Skupština SSHP – a

2. Predsjednik – Juraj Čiček, Udruga uzgajivača konja hrvatskog posavca “Vranac”

3. Upravni odbor SSHP – a

4. Nadzorni odbor

5. Časni sud

 

SREDIŠNJI SAVEZ UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI POSAVAC
Sajmište I 1A, 44 202 Topolovac
Tel:044/711-019
www.sshp.hr ; e-mail: ssukhp@gmail.com