Gdje smo

Središnji savez uzgajivača konja Hrvatski posavac

Sajmište I 1A, 44 202 Topolovac, Sisak, Hrvatska

Predsjednik: Juraj Čiček, mob: +385 99 337 6740
Voditelj uzgoja : dr.vet.med. Ivan Šubek, mob: +385 98 388 153
Matičar: Hrvoje Grabić, mob: +385 99 331 4886

Tel: +385 44 711 019
E mail : ssukhp@gmail.com