Kontakt

Središnji savez uzgajivača konja Hrvatski posavac

Sajmište I 1A (prostor stočnog sajma), 44202 Topolovac, Sisak, Hrvatska

Predsjednik: Juraj Čiček, mob: +385 99 337 6740
Voditelj uzgoja : Prof.dr.sc. Ante Ivanković
Matičar: Hrvoje Grabić, mob.: +385 99 331 4886
Igor Hrastović, mob.: +385 99 384 9323

Tel.: +385 0 44 711 019
E mail :  ssukhp@gmail.com