Posavski konj – budućnost

Pozitivna kretanja rezultat su zajedničkih aktivnosti svih subjekata u gojidbenoj izgradnji pasmine, uzgajivača, udruženja, stručnih službi i državnih poticajnih sredstava. Šira zajednica nedvojbeno podržava potrebu očuvanja Posavskog konja kao jedinstvenog genetskog naslijeđa. Zadržavanje pozitivnih trendova u populaciji uvjetovano je znatnim dijelom sa uporabnim osmišljavanjem i jačom integracijom u ruralnu sredinu.
Smjernice:
nastavak sustavnog uzgojnog rada; edukacija uzgajivača i drugog osoblja; integracija novih metodoloških i biotehničkih dostignuća; zasnivanje više ergela kao temelja podizanja kvalitete uzgoja; aktivna uzgojna suradnja sa uzgojivačima susjednih država; uključivanje pasmine u tradicijske sadržaje ruralnih prostora manifestacije, izložbe, agroturističke sadržaje i drugo); uključivanje pasmine u konjički sport, primarno zaprežni; zadržavanje pasmine djelom u radnoj funkciji (rad u šumi,…); uključivanje u programe terapijskog i rekreativnog jahanja; reintegracija Posavskog konja u pašnjačku zonu Posavine, posebice zaštićena područja, radi očuvanja izvornosti biotopa.