Uzgojna izložba u Mužilovčici

Uzgojna izložba Udruge održana je 23.travnja 2011. u Mužilovčici.

Ocijenjene su slijedeće omice:

1. Dona 22/270/09, vlasnik Ivo Perković – 73 boda,

2. Sibra 22/549/08, vlasnik Igor Turković – 64 boda,

3. Kiša 22/19/08, vlasnik dražen Novak – 71 bod,

4. Vranka 22/547/08, vlasnik Igor Turković – 71,5 bod,

5. Vidra 22/738/08, vlasnik Igor Turković – 64 boda,

6. Mila 22/1109/08, vlasnik Dražen Novak – 77,5 bodova,

7. Flora 22/501/09, vlasnik Melita Šimičić – 67 bodova,

8. Lutka 22/36/09, vlasnik Mijo Šep – 71 bod,

9. Lisa 22/328/09, vlasnik Mijo Šep – 74,5 bodova,

10. Vranjka 22/666/08, vlasnik Joso Martinović – 69 bodova,

11. Mira 22/667/08, vlasnik Joso Martinović – 65 bodova,

12. Ruža 22/862/08, vlasnica Jadranka Sever – 58 bodova,

13. Vilma 22/544/08, vlasnik Željko Zebić – 65,5 bodova,

14. Beti 22/192/08, vlasnik Željko Zebić – 69 bodova,

15. Sibra 22/1038/09, vlasnik Ivan Marić – 63,5 bodova,

16. Gara 22/1214/07, vlasnik Ivica Salaj – 61 bod,

17. Ruža 22/1026/06, vlasnik Ivica Salaj – 61 bod,

18. Vranica 22/733/08, vlasnik Ivan Oštarević – 62 boda,

19. Julča 22/606/07, vlasnik Tomislav Filar – 60,5 bodova,

20. Cveta 22/985/05, vlasnik Siniša Balašković – 63 boda,

21. Dona 22/889/08, vlasnik Mario Dobranić – 63 boda,

22. Mirga 22/455/08, vlasnik Mario Dobranić – 65,5 bodova,

23. Cana 22/52/08, vlasnik Marrio Dobranić – 65 bodova,

24. Siva 22/1051/08, vlasnik Željko Grgurić – 56,5 bodova.

Prikaz kobila:

1. Lenka 22/2067/03, vlasnik Vedran Vistid,

2. Gana 22/20/07, vlasnik Davorin Matleković,

3. Rajna 22/677/07, vlasnik Srećko Jurić,

4. Lora 22/565/08, vlasnik Ivan Marić.

Revizija pastuha:

1. Rajko 22/152/05, vlasnik Ivan Marić,

2. Sokol 22/132/04, vlasnik Mario Dobranić,

3. Vranac 22/880/05, vlasnik Mladen Marić,

4. Vranac 22/2072/03, vlasnik Ivan Oštarević,

5. Jadran 22/327/98, vlasnik Boris Lukačević,

6. Cvetko 22/215/06, vlasnik Željko Lukačević,

7. Dolar 22/870/03, vlasnik Mijo Šep,

8. Sokol 22/572/03, vlasnik Srećko Jurić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

*