Članice

UDRUGA UZGAJIVAČA POSAVSKOG KONJA “IVANIĆ – GRAD”

Adresa: Ulica braće Radić 5, 10316 Dubrovčak Lijevi

Predsjednik: Mato Butić

Kontakt: 098 – 963 – 5285

Tajnik: Marko Klak

Kontakt: 091 – 9340 – 406

 

UDRUGA UZGAJIVAČA POSAVSKOG KONJA HRVATSKI POSAVAC “LJUBLJANICA”

Adresa:  Ljubljanica 9, 44201 Martinska Ves

Predsjednik: Mladen Kušan

Kontakt: 099 – 802 – 8030

Tajnik: Ivica Šterc

Kontakt: 044 – 711 -205

 

KONJOGOJSKA UDRUGA “MOSLAVINA”

Adresa: Športska 24, Voloder, 44318 Voloder

Predsjednik: Igor Hrastović

Kontakt: 091 – 626 – 1156

Tajnik: Bruno Kosar

Kontakt: 099 – 3181 – 991

 

UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG POSAVCA “RIĐAN”

Adresa: Josipa Badalića 24, Kloštar Ivanić, 10312 Kloštar Ivanić

Predsjednik: Rada Tomić

Kontakt: 091 – 5434 – 438

Tajnik: Vladimir Fugaš

Kontakt: 099 – 7033 – 842

 

UDRUGA UZGAJIVAČA POSAVSKOG KONJA “ČRNEC POLJE”

Adresa: Lijeva Martinska Ves 137, 44201 Martinska Ves

Predsjednik: Josip Juračak 

Kontakt: 098 – 613 – 709

Tajnik: Josip Ivanuš

Kontakt: 098 – 261 – 748

 

UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKOG POSAVCA “DORAT”

Adresa: Željezno Desno 71, 44201 Martinska Ves

Predsjednik: Ivica Teči

Kontakt: 098 – 1626 – 374

Tajnik: Zlatko Svilić

Kontakt: 099 – 6557 -193

 

UDRUGA UZGAJIVAĆA KONJA HRVATSKI POSAVAC “NOVSKA”

Adresa: Zagrebačka 121, Brestača, 44330 Novska 

Predsjednik: Krešimir Johović

Kontakt: 091 – 514 – 1163

Tajnik: Mato Stublija

Kontakt: 095 – 395 – 5294

 

UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI POSAVAC “DONJA POSAVINA”

Adresa: Mužilovčica 81, 44203 Gušće

Predsjednik: Miodrag Begović

Kontakt: 098 – 958 – 5339

Tajnik: Ivan Dobranić

Kontakt: 044 – 710 – 026

 

UDRUGA UZGAJIVAČA POSAVSKOG KONJA “HRVATSKI POSAVAC” OPČINE SUNJA

Adresa: Bobovac 166, 44210 Sunja

Predsjednik: Jurica Malović

Kontakt: 099 – 637 – 7907

Tajnik: Damir Kolar

Kontakt: 098 – 185 – 0234

 

UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKI POSAVAC ” GREDA”

Adresa: Greda 300, 44000 Sisak

Predsjednik: Ivan Rožanković

Kontakt: 098 – 839 – 789

Tajnik: Snježana Tomašić

Kontakt: 098 – 9566 – 397

 

UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA HRVATSKOG POSAVCA “VRANAC”

Adresa: Bobovica 26, 10430 Samobor

Predsjednik: Juraj Čiček

Kontakt: 099 – 3376 – 740

Tajnik: Martina Čiček

Kontakt: 091 – 9029 – 407

 

UDRUGA KONJARA “HRVATSKI POSAVAC” TUROPOLJE

Adresa: Trg Kralja Tomislava 2, Velika Gorica, 10410 Velika Gorica

Predsjednik: Tomislav Dvorneković

Kontakt: 099 – 768 – 6413

Tajnik: Ivo Butković

Kontakt: 099 – 6976 – 992

 

UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG POSAVCA “BJELOVAR”

Adresa: Stara Rača 160, 43272 Nova Rača

Predsjednik: Đuro Juretić

Kontakt: 098 – 449 – 048

Tajnik: Tihomir Gubić

Kontakt: 099 – 7878 – 232

 

KONJOGOJSKA UDRUGA “BILOGORA”

Adresa: Galovac 217, 43000 Bjelovar

Predsjednik: Ivan Žban

Kontakt: 099 – 692 – 7026

Tajnik: Ivan Ivanuš

Kontakt: 091 – 739 – 2277