9. DRŽAVNA I 14. ŽUPANIJSKA IZLOŽBA KONJA, KLOŠTAR IVANIĆ 2011.

U Kloštru je 25. lipnja 2011. održana Izložba izvornih pasmina konja. Sudjelovala su 20 grla hrvatskog posavca u zapregama i 2 jahača grla.

Zaprege:

1. vlasnik Ivan Fugaš (Kloštar Ivanić) – kobile Cvetka 22/563/04 i Mica 22/564/04,

2. vlasnik Slavko Tepavac (Bročice) – pastusi Bečar 22/884/06 i Jadran 22/887/06,

3. vlasnik Ivan Dijanić (Ivanić Grad) – kobile Alfa 22/150/07 i Benkica 22/151/07,

4. vlasnik Ivan Kovačević (Jazavica) – kobile Suzy 22/796/05 i Suzi 22/2123/03,

5. vlasnik Marijan Filipović (Lipovec Lonjski) – kobile Dora 22/183/07 i Dobrica 22/186/07,

6. vlasnik Josip Humljan (Dubrovčak Lijevi) – pastusi Gidran 22/1131/98 i Ričko 22/1569/01,

7. vlasnik Petar Vinković (Bistrač) – kobile Vranca 22/2312/03 i Vidra 22/72/06,

8. vlasnik Juraj Čiček (Bobovica) – pastusi Ričko 22/553/03 i Ričko 22/913/03,

9. vlasnik Boško Kasajić (Letovanić) – kobila Vidra 22/74/07 i omica Rička 22/244/09,

10. vlasnik Zvonko Pavlić (Okešinec) – pastusi Jablan 22/531/04 i Mirgeš 22/589/07.

Ocijenjena grla:

Kobile:

1. mjesto – Dora 22/183/07 – vlasnik Marijan Filipović (Lipovec Lonjski)

2. mjesto – Vidra 22/74/07 – vlasnik Boško Kasajić (Letovanić)

3. mjesto Mica 22/564/04 – vlasnik Ivan Fugaš (Kloštar Ivanić).

Pastusi:

1. mjesto – Bečar 22/884/06 -vlasnik Slavko Tepavac (Bročice)

2. mjesto – Jablan 22/531/04 – vlasnik Zvonko Pavlić (Okešinec)

3. mjesto – Ričko 22/553/03 – vlasnik Juraj Čiček (Bobovica).

Jahača grla:

1. pastuh Medardo 22/1302/01 – vlasnik Branko Borković (Prečno) – jahač Dalibor Žužić,

2. pastuh Jordan 22/637/05 – vlasnik Mladen Oljača (Velika Gorica) – jahačica Martina Kuzmanović.